EDUKACJA W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI Drukuj
Wpisany przez Justyna Jagodzińska   
wtorek, 29 maja 2018 10:05
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw i obowiązków obywateli, zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Szczególną wartość mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenia i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło program edukacyjny "Dzień z prawem", w którym mieli przyjemność  uczestniczyć uczniowie klasy II TOR oraz III TE . Wizyta rozpoczęła się w znanej wszystkim z telewizji  sali posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej, gdzie zapadały decyzje rozliczające "dziką reprywatyzację" warszawskich kamienic. Uczniowie zostali powitani przez sędziego Krzysztofa Piasecznego, który zapoznał wszystkich jak funkcjonuje administracja rządowa. Następnie odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu. W dalszej części odbyło się spotkanie z sędzią Anetą Matosek-Kozodój, delegowaną do pracy w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, która przybliżyła istotę pracy sędziego. Następnie na terenie Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej, w byłej sali widzeń uczniowie wzięli udział w symulowanej rozprawie sądowej. W role oskarżonego, prokuratora, adwokata, świadków oraz ławników wcielili się sami uczniowie, natomiast rozprawie przewodniczył sędzia zawodowy. Po rozprawie można było obejrzeć Ścianę Śmierci, spacerniak, oryginalne cele i karcery zachowane w podziemiach. Na ścianach widniały rysunki i inskrybcje wyryte przez więźniów. W tym miejscu przewodnikiem  był Kapitan Andrzej Rytka, wieloletni pracownik służby więziennej. Potem zwiedzono Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, mieszczące się również na terenie aresztu. Umiejscowienie tego muzeum nie jest przypadkowe. Pełniło ono funkcję głównego więzienia politycznego (od roku 1945 oraz przez cały okres stalinowski), gdzie byli przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Na terenie tego więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie przesłuchań i śledztwa jest nieznana.
Wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości miała wielki walor poznawczy oraz zapewniła wiele ciekawych wrażeń i dobrą zabawę.