"Potrzeby Rynku Pracy Naszą Misją" Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Brzostowska   
czwartek, 13 grudnia 2018 20:24

Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu w gronie najlepszych szkół województwa! Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu zostało wyróżnione w prestiżowym konkursie "Potrzeby rynku pracy naszą misją", organizowanym po raz trzeci przez Wojewódzki Urząd Pracy przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Celem konkursu jest promowanie szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. "Wymagania konkursowe były bardzo wysokie - mówi dyrektor szkoły Agnieszka Brzostowska. "Jury oceniało nie tylko poziom zdawalności egzaminów zawodowych, ale także odsetek zajęć realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy oraz wskaźnik zatrudnienia absolwentów lub kształcenia na studiach na kierunku zgodnym lub zbliżonym do zawodu, w jakim absolwent kształcił się w szkole". Sukces golubsko - dobrzyńskiego technikum jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia szkoły, co z kolei przekłada się na zwiększenie atrakcyjności naszych absolwentów na rynku pracy. Warto przypomnieć, że w ubiegłym i obecnym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 2 przy wsparciu finansowym organu prowadzącego szkołę, czyli powiatu golubsko - dobrzyńskiego, realizowany jest projekt unijny "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". "W ramach projektu uczniowie naszej szkoły nie tylko biorą udział w ciekawych kursach i szkolenia, ale także odbywają płatne staże w lokalnych firmach i przedsiębiorstwach" - wyjaśnia Agnieszka Brzostowska. Był to jeden z czynników, który zadecydował o wyróżnieniu technikum w ZS nr 2 w konkursie, w którym mogły wziąć udział wszystkie szkoły zawodowe województwa kujawsko - pomorskiego.