Dokumenty Drukuj


Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
Ocenianie wewnątrzszkolne
Regulamin kształcenia praktycznego
Szkolny program wychowawczy oraz profilaktyki
Szkolne zestawy programów nauczania
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/21
 
 


UWAGA: Aby otworzyć załączone pliki użyj programu Adobe Reader (strona z programem - kliknij)